Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1453

I C 343/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-02-19

Data publikacji: 2015-03-25

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt Sygnatura WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Miejscowość, dnia Data Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Protokolant: st. sekr. sąd. Stella Michalska po rozpoznaniu w dniu w K. sprawy z powództwa przeciwko utrzymuje w całości w mocy wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 3 czerwca 2014 roku, sygn. akt I C (...) . SSO Andrzej Nawrocki Sygnatura akt I C (...) UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny
Czytaj więcej»

I C 370/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-03-31

Data publikacji: 2015-05-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 370/14 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w K. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jan Bartniak Protokolant: st. sekr. sąd. Stella Michalska po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 roku w K. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w (...) Sp. z o.o. w O. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w K. o zapłatę i z powództwa wzajemnego Wojewódzkiego Szpitala (...) w K. przeciwko (...) Sp. z o.o. w (...) Sp. z o.o. w O. o zapłat
Czytaj więcej»

I C 372/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-11-16

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 27-10-2015 r. Sąd Okręgowy w K. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Nawrocki Protokolant: st.sekr.sąd. Dorota Wróbel po rozpoznaniu w dniu 13-10-2015 r. w K. sprawy z powództwa (...) W. N. , (...) Spółka Jawna w P. przeciwko małoletnim M. A. (1) i A. A. (1) reprezentowanym przez przedstawicieli ustawowych – P. A. (1) i M. A. (2) oraz P. A. (1) , W. A. i M. A. (3) o uznanie czynności prawnej za bezsk
Czytaj więcej»

I C 374/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-04-24

Data publikacji: 2015-06-26

trafność 100%

Sygnatura akt I C 374/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariola Klimczak Protokolant: p.o. sekr. sąd. B. Z. po rozpoznaniu w dniu 10-04-2015 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa J. Z. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 3.617,00 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zas
Czytaj więcej»

I C 387/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2014-07-07

Data publikacji: 2014-10-09

trafność 100%

Sygnatura akt IC 387/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 7 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Krzyżak Protokolant:Jarosław Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2014 roku w Koninie sprawy z powództwa M. B. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. przy udziale po stronie pozwanego interwenienta ubocznego T. L. (1) o zapłatę i ustalenie 1 Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. B
Czytaj więcej»

I C 417/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-09-01

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 417/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1-09-2015 r. Sąd Okręgowy w K. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Krzyżak Protokolant: Jarosław Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 1-09-2015 r. w K. sprawy z powództwa Banku (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko K. T. (1) o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej K. T. (1) na rzecz powoda Banku (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 169.850,18 złotych (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych osi
Czytaj więcej»

I C 421/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-06-09

Data publikacji: 2015-08-11

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 421/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 09-06-2015 r. Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Krzyżak Protokolant: p.o. sekr. sąd. J. W. (1) po rozpoznaniu w dniu 29-05-2015 r. w K. sprawy z powództwa R. W. (1) przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda R. W. (1) kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia
Czytaj więcej»

I C 430/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2014-02-28

Data publikacji: 2014-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 430/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 28 lutego 2014r Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jan Bartniak Protokolant: Konrad Gajdziński po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2014r w Koninie sprawy z powództwa W. K. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w K. o zapłatę 300.000 zł 1 Oddala powództwo do kwoty 273.504 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset cztery złote). 2 Umarza postępowanie w pozostałej części. 3 Zasąd
Czytaj więcej»

I C 451/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-08-13

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 451/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2015 roku Sąd Okręgowy w K. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Krzyżak Protokolant: Jarosław Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2015 roku w K. sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko (...) w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki M. S. (1) kwotę 81.000 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od kwoty 60.000 zł od dnia 13 września 2013
Czytaj więcej»

I C 494/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Sygnatura akt I C 494/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariola Klimczak Protokolant: p.o. sekr. sąd. Jarosław Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 06-04-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa T. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powódki T. S. kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych, z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»