Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1499

I C 417/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-09-01

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 417/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1-09-2015 r. Sąd Okręgowy w K. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Krzyżak Protokolant: Jarosław Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 1-09-2015 r. w K. sprawy z powództwa Banku (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko K. T. (1) o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej K. T. (1) na rzecz powoda Banku (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 169.850,18 złotych (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych osi
Czytaj więcej»

I C 430/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2014-02-28

Data publikacji: 2014-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 430/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 28 lutego 2014r Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jan Bartniak Protokolant: Konrad Gajdziński po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2014r w Koninie sprawy z powództwa W. K. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w K. o zapłatę 300.000 zł 1 Oddala powództwo do kwoty 273.504 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset cztery złote). 2 Umarza postępowanie w pozostałej części. 3 Zasąd
Czytaj więcej»

I C 451/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-08-13

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 451/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2015 roku Sąd Okręgowy w K. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Krzyżak Protokolant: Jarosław Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2015 roku w K. sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko (...) w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki M. S. (1) kwotę 81.000 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od kwoty 60.000 zł od dnia 13 września 2013
Czytaj więcej»

I C 488/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 488/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w K. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariola Klimczak Protokolant: sekretarz Błażej Zieliński po rozpoznaniu w dniu 21-04-2017 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa A. M. (1) przeciwko Gminie K. i Skarbowi Państwa - Prokuraturze Rejonowej w K. reprezentowanej przez Prokuratora Okręgowego w K. zastępowanej przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w W. o zapł
Czytaj więcej»

I C 494/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Sygnatura akt I C 494/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariola Klimczak Protokolant: p.o. sekr. sąd. Jarosław Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 06-04-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa T. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powódki T. S. kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych, z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»

I C 506/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2014-08-25

Data publikacji: 2014-11-07

trafność 100%

Sygnatura akt I C 506/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 25-08-2014 r. Sąd Okręgowy wKoninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Angelika Lewandowska Protokolant: Konrad Gajdziński po rozpoznaniu w dniu 13-08-2014 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa (...) przeciwko I. M. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 Uznaje za bezskuteczny wniosek pozwanej i dłużnika L. M. dotyczący podziału majątku wspólnego I. M. i L. M. prowadzący do przyznania pozw
Czytaj więcej»

I C 546/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-11-26

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 546/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 30-09-2015 r. Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Angelika Lewandowska Protokolant: sekr. sąd. Joanna Piwońska po rozpoznaniu w dniu 30-09-2015 r. w K. sprawy z powództwa (...) S.A. w Ł. przeciwko S. M. i H. M. (1) o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej H. M. (1) na rzecz powoda następujące kwoty : - 195 766,46 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złot
Czytaj więcej»

I C 548/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2014-11-26

Data publikacji: 2015-02-10

trafność 100%

Sygnatura akt I C 548/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariola Klimczak Protokolant: sek. sąd. Ilona Mazurczak po rozpoznaniu w dniu 17-11-2014 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko (...) w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwoty: a 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, z odsetkami ustawowymi od dnia 22 maja 2014 roku do dnia zapłaty –
Czytaj więcej»

I C 556/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2017-08-21

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 556/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 22 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Angelika Lewandowska Protokolant: sekretarz sądowy Justyna Tomasik po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2017 roku w Koninie sprawy z powództwa K. R. przeciwko A. R. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 Oddala powództwo. 2 Przyznaje od Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Koninie) na rzecz adw. K. C. kwotę 8.856 zł brutto tytułem ko
Czytaj więcej»

I C 595/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2018-01-23

Data publikacji: 2018-11-23

trafność 100%

Sygnatura akt I C 595/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 23-01-2018 r. Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Nawrocki Protokolant: stażysta Błażej Zieliński po rozpoznaniu w dniu 9-01-2018 r. w Koninie sprawy z powództwa H. W. (1) przeciwko (...) Związkowi (...) w K. o ustalenie, o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 Ustala, że uchwała Numer (...) z dnia 1.10.2013 r. Zarządu Rodzinnego O. Działkowego im. Z. U. w K. jest nieważna. 2
Czytaj więcej»