Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1868

I 1S 8/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2019-12-11

Data publikacji: 2020-01-29

trafność 100%

Sygn. akt I 1 S 8/19 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2019r. Sąd Okręgowy w Koninie , I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: I. G. Sędziowie : (...) I. Z. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 grudnia 2019 r. sprawy z wniosku M. T. przy udziale D. T. o podział majątku wspólnego na skutek skargi wnioskodawcy na przewlekłość postępowania Sądu Rejonowego w Koninie , w sprawie o sygn. akt I Ns 387/17 postanawia: 1. stwierdzić, że w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Ko
Czytaj więcej»

I 1S 5/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2019-05-21

Data publikacji: 2020-01-28

trafność 100%

Sygn. akt I 1S 5/19 POSTANOWIENIE Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Iwona Złoty – sprawozdawca Sędziowie: SSO Iwona Przyłębska- Grzybowska SSO Aleksandra Bolczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 maja 2019 r. sprawy z powództwa I. J. przeciwko R. K. o zapłatę na skutek skargi pozwanego na przewlekłość postępowania Sądu Rejonowego w Koninie w sprawie sygn. akt (...) postanawia: 1 stwierdzić, że w postępowaniu
Czytaj więcej»

I CG-G 5/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2015-11-26

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I CG-G 5/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 30-06-2015 r. Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jan Bartniak Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Urban po rozpoznaniu w dniu 29-06-2015 r. w Koninie sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w K. o wykup nieruchomości i zapłatę 1 Zobowiązuje pozwaną (...) Spółka Akcyjna w K. do złożenia oświadczenia woli, iż nabywa od J. K. (1) prawo własności nieruchomości: oznac
Czytaj więcej»

I CG-G 7/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-01-12

Data publikacji: 2018-03-26

trafność 100%

Sygnatura akt I CG-G 7/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 12 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w K. (...) Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Krzyżak Protokolant: st.sekr.sąd. Dorota Wróbel po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2016 r. w K. (...) sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w K. przeciwko R. A. i K. A. o ograniczenie prawa własności 1 Zobowiązuje pozwanych do złożenia oświadczenia woli następującej treści: „ R. i K. małżonkowie A. zezwalają powodo
Czytaj więcej»

I CG-G 3/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-08-07

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Sygnatura akt I CG-G 3/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariola Klimczak Protokolant: p.o. sekretarza sądowego Monika Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 26-07-2017r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa J. A. , L. A. przeciwko (...) S.A. w K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów na rzecz pozwanego kwotę 1.500 (jeden tysiąc pięćset) zł. tytułem zwrotu części kosztów zas
Czytaj więcej»

I C 18/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2018-08-31

Data publikacji: 2020-11-16

trafność 100%

Sygnatura akt I C 18/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariola Klimczak Protokolant: p. o. sekretarza sądowego Monika Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 22-08-2018r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa A. P. (1) , J. P. (1) , G. P. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz: a powódki A. P. (1) kwotę 100.000 (sto tysięcy) zł, z odsetkami usta
Czytaj więcej»

I C 50/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 50/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jan Bartniak Protokolant: p.o.sekr.sąd. Konrad Gajdziński po rozpoznaniu w dniu 21-04-2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa A. P. (1) i M. P. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie po 60.000 zł 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz A. P. (1) kwotę 37.500 zł (trzydzieści siedem tysięcy
Czytaj więcej»

I C 36/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-02-25

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 36/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 19-12-2013 r. Sąd w. K. …………………………Wydział I Cywilny Sąd w Koninie …………………………Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Przyłębska-Grzybowska : --------------------------------------------------------------- Protokolant: staż . E. K. po rozpoznaniu w dniu 19-12-2013 r. ………………….…… w K. przy udziale ……………………………………………….…………………… (wymienić prokuratora lub przedstawiciela org.społecznej jeśli brał udział w sprawie)
Czytaj więcej»

I C 55/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-01-26

Data publikacji: 2015-03-23

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 55/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 26-01-2015 r. Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Angelika Lewandowska Protokolant: Konrad Gajdziński po rozpoznaniu w dniu 12-01-2015 r. sprawy z powództwa J. W. , M. G. , K. W. i D. W. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powódki J. W. następujące kwoty: - 46.000 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 16.01.2014 r. do dn
Czytaj więcej»

I C 85/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-04-11

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Sygnatura akt I C 85/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 11-04-2016 r. Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Angelika Lewandowska Protokolant: sekr. sąd. Joanna Piwońska po rozpoznaniu w dniu 01-04-2016 r. w Koninie sprawy z powództwa R. D. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 128.223,30 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote trzydzieści groszy) z ustawowymi
Czytaj więcej»