Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1801

I CG-G 5/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2015-11-26

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I CG-G 5/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 30-06-2015 r. Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jan Bartniak Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Urban po rozpoznaniu w dniu 29-06-2015 r. w Koninie sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w K. o wykup nieruchomości i zapłatę 1 Zobowiązuje pozwaną (...) Spółka Akcyjna w K. do złożenia oświadczenia woli, iż nabywa od J. K. (1) prawo własności nieruchomości: oznac
Czytaj więcej»

I C 1/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-08-31

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 31-08-2015 r. Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Krzyżak Protokolant: p.o. sekr. sąd. Jarosław Wróblewski po rozpoznaniu w dniu 31-08-2015 r. w Koninie sprawy z powództwa R. S. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda R. S. (1) kwotę 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złot
Czytaj więcej»

I C 18/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2018-08-31

Data publikacji: 2020-11-16

trafność 100%

Sygnatura akt I C 18/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariola Klimczak Protokolant: p. o. sekretarza sądowego Monika Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 22-08-2018r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa A. P. (1) , J. P. (1) , G. P. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz: a powódki A. P. (1) kwotę 100.000 (sto tysięcy) zł, z odsetkami usta
Czytaj więcej»

I C 109/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 109/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 15 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jan Bartniak Protokolant: sekr. sąd. Justyna Tomasik po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2016 roku w Koninie sprawy z powództwa Z. M. (1) , B. M. (1) , M. D. (1) i K. T. ( obecnie R. ) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zadośćuczynienie w kwocie 60.000-zł na rzecz Z. M. (1) , 30.000-zł na rzecz B. M. (1) , 30,000-zł na rzecz M
Czytaj więcej»

I C 124/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-07-06

Data publikacji: 2015-08-11

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 124/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06-07-2015 r. Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariola Klimczak Protokolant: sekr.sąd. Joanna Piwońska po rozpoznaniu w dniu 22-06-2015 r. w K. sprawy z powództwa M. B. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.000 zł (cztery tysiące złotych), z odsetkami ustawowymi od dnia 21 marca 2011 roku do dnia zapłaty – tytułem zadośćuczyni
Czytaj więcej»

I C 80/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-08-19

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 80/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 19 sierpnia 2015 roku Sąd Okręgowy w K. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jan Bartniak Protokolant: st. sekr. sąd. Stella Michalska po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2015 roku w K. sprawy z powództwa F. (...) N. (...) z siedzibą w K. przeciwko R. K. o zapłatę 102.480,06 zł 1 zasądza powodowi F. (...) N. (...) y z siedzibą w K. od pozwanego R. K. kwotę 102.480,06 zł (sto dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 161/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 161/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 02-02-2018 r. Sąd Okręgowy w K. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Krzyżak Protokolant: st.sekr.sąd. Dorota Wróbel po rozpoznaniu w dniu 26-01-2018 r. w K. sprawy z powództwa R. N. (1) przeciwko B. D. (1) o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej B. D. (1) na rzecz powoda R. N. (1) kwotę 21.450,15 zł (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych piętnaście groszy) z ustawowymi odsetkami od dn
Czytaj więcej»

I C 201/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-10-15

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 201/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 15 października 2015 roku Sąd w Koninie ---------------------------------Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Krzyżak----------------------------- : ---------------------------------------------- Protokolant: . sekretarz sądowy Justyna Tomasik------------------- po rozpoznaniu w dniu 15-10-2015 r. -------------------------------- w Koninie przy udziale ------------------------------------------
Czytaj więcej»

I C 205/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-08-26

Data publikacji: 2016-02-01

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 26-08-2015 r. Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Angelika Lewandowska Protokolant: sekr.sąd. Joanna Piwońska po rozpoznaniu w dniu 12-08-2015 r. w K. sprawy z powództwa Z. D. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda Z. D. (1) kwotę 31.000 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 13 stycznia 2015 roku d
Czytaj więcej»

I C 223/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 223/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 27-10-2015 r. Sąd Okręgowy w K. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Nawrocki Protokolant: st.sekr.sąd. Dorota Wróbel po rozpoznaniu w dniu 13-10-2015 r. w K. sprawy z powództwa J. O. (1) , małoletniej P. O. i małoletniej M. O. (1) reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego - matkę J. O. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na
Czytaj więcej»